Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.1.1.Dades generals
Mitjana de desplaçaments diaris per personaAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112019
No sortida de casaAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona