Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.1.1.Dades generals
Mitjana de desplaçaments diaris per personaAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
No sortida de casaAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona