Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.3.2.Sectors intensius en tecnologia i coneixement
Població ocupada en sectors intensius en tecnologia i coneixementAnualEurostat.20082015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona