Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.1.2.Motiu, mode i durada del desplaçament
Motius dels desplaçamentsAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Repartiment modal dels desplaçamentsAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Durada mitjana dels desplaçaments per modeAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona