Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.1.Global xarxa STI
6.4.1.1.Oferta
Línies de transport públic col·lectiuAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962017
Longitud de la xarxa de transport públicAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962017
Quilòmetres recorregutsAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962016
6.4.1.2.Demanda
Demanda del transport públicAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962017
6.4.1.3.Recaptació
Recaptació del sistema de transport públic col·lectiu de l'àrea de BarcelonAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962016
6.4.2.Metro
6.4.2.1.Oferta
Línies de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Longitud de la xarxa de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Estacions de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Estacions accessibles de la xarxa de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Distància recorreguda pel servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Capacitat del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Velocitat comercial del servei de metroAnys esporadicsTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Parc de trens del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Parc de motors del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Parc de remolcs del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Antiguitat de la flota de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
6.4.2.2.Demanda
Demanda de la xarxa d'FMB (metro, tramvia blau i telefèric de Montjuïc)AnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Demanda del metro segons títol de transportAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
6.4.2.3.Recaptació
Recaptació del sistema de transport públic col·lectiu de l'àrea de BarcelonAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962016
6.4.2.4.Satisfacció
Satisfacció del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
6.4.3.Autobús AMB
6.4.3.1.Oferta
Línies de la xarxa d'autobúsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032017
Longitud de la xarxa d'autobúsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032017
Parades de la xarxa d'autobúsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032017
Longitud de carril bus de la xarxa de TBAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
Distància recorreguda pels serveis d'autobúsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032017
Hores del servei d'autobús (gestió indirecta AMB)AnualÀrea Metrolitana de Barcelona.20062017
Velocitat comercial de l'autobúsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032017
Flota d'autobusosAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032017
Antiguitat de la flota d'autobusosAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032017
Accessibilitat de la flota d'autobúsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032017
Flota disponible segons tipus de carburant (gestió indirecta AMB)AnualÀrea Metrolitana de Barcelona.20032017
Flota disponible segons tipus de carburant (gestió directa TB)AnualTransports Metropolitans de Barcelona.20042017
Capacitat del servei d'autobús de TBAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032017
6.4.3.2.Demanda
Viatges dels serveis en autobúsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032017
Viatges en autobús segons títol de transport (gestió indirecta de l'AMB)AnualÀrea Metrolitana de Barcelona.20032017
Viatges en autobús segons títol de transport (gestió directa TB)AnualAjuntament de Barcelona.20032017
6.4.3.3.Recaptació
Recaptació del sistema de transport públic col·lectiu de l'àrea de BarcelonAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962016
6.4.3.4.Satisfacció
Satisfaccio del servei d'autobúsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20062017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona