Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.1.Dades globals STI
6.4.1.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa de transport públic col·lectiuAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962020
6.4.1.2.Demanda
Demanda del transport públic col·lectiuAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962020
6.4.1.3.Tarifació i recaptació
Recaptació del sistema de transport públic col·lectiuAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962020
Tarifes dels títols de transport públic col·lectiu integratsAnualAutoritat del Transport Metropolità.20092019
6.4.2.Autobús metropolità
6.4.2.1.Oferta
Característiques bàsiques d'oferta de la xarxa d'autobús metropolitanaAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032020
Parades físiques de la xarxa d'autobusos metropolitanaAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032020
Característiques de la xarxa de carrils reservats per a l'autobúsAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Característiques bàsiques d'oferta del servei d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032019
Característiques bàsiques de la flota del servei d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032020
Tipus de propulsió de la flota del servei d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032020
6.4.2.2.Demanda
Demanda del servei d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032020
Demanda del servei d'autobús de gestió indirecta de l'AMB, segons títol de transportAnualÀrea Metropolitana de Barcelona.20032020
Demanda del servei d'autobús de gestió directa de l'AMB, segons títol de transportAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032019
6.4.2.3.Nivell de servei
Valoració dels serveis integrats d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20082020
6.4.3.Metro
6.4.3.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Característiques bàsiques del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Característiques bàsiques de la xarxa de metro, segons líniaAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Velocitat comercial del servei de metro, segons líniaAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Característiques bàsiques de la flota de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Interval de pas del metro en hora puntaAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20102020
6.4.3.2.Demanda
Demanda del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
Demanda del servei de metro segons títol de transportAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
6.4.3.3.Nivell de servei
Valoració del servei de metroAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032020
6.4.4.Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya
6.4.4.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.19962020
Accessibilitat de la xarxa d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20032020
Característiques bàsiques del servei d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.19962020
Velocitat comercial del servei d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20102020
Característiques de la flota d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20032020
6.4.4.2.Demanda
Demanda del servei d'FGC per estacióAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20032019
6.4.4.3.Nivell de servei
Valoració, nivell de satisfacció i grau de puntualitat del servei d'FGCAnualFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya.20032020
6.4.5.Rodalies de Catalunya
6.4.5.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa de Rodalies de Catalunya a BarcelonaAnualRodalies Renfe19982020
Característiques bàsiques del servei de Rodalies de Catalunya a BarcelonaAnualRodalies Renfe19982020
6.4.5.2.Demanda
Demanda del servei de Rodalies de Catalunya a BarcelonaAnualRodalies Renfe19982020
6.4.6.Tramvia
6.4.6.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità20042020
Característiques bàsiques del servei del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità20042020
Característiques bàsiques de la flota del servei del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità20042020
6.4.6.2.Demanda
Demanda del servei del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità.20042020
6.4.6.3.Nivell de servei
Valoració del servei del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità.20052020
6.4.7.Transport públic no integrat o d’oci
6.4.7.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa de transport públic no integrada o d'ociAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20092020
Característiques bàsiques dels serveis de transport públic no integrats o d'ociAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20092019
Característiques bàsiques de la flota dels serveis de transport públic no integrats oAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032020
6.4.7.2.Demanda
Demanda dels serveis de transport públic no integrats o d'ociAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona