Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.3.1.Rodalies
Demanda de la xarxa de Rodalies de Catalunya a BarcelonaAnualAjuntament de Barcelona.19952017
Demanda de la xarxa d'FGCAnualDepartament de Territori i Sostenibilitat i FGC.20062017
ICQ de FGCAnualFGC.19982017
ISC de FGCAnualFGC.19872017
Compliment produccio de FGCAnualFGC.20012017
Índex de puntualitat de FGCAnualFGC.19992017
6.3.2.Alta velocitat
Demanda de la línia d'AVE Barcelona-MadridMensualAjuntament de Barcelona.gen-2009mai-2017
6.3.3.Mercaderies
Mercaderies transportades per ferrocarrilAnualAnuari Estadístic DTES, Observatori Logistica CIMALSA i Ministerio de fomento19872017
Mercaderies mogudes a les terminals ferroviàriesAnualDepartament de Territori i Sostenibilitat i CIMALSA: Observatori de la Logística.20002017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona