Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.8.1.Transport per carretera de mercaderies
Operacions de transport de mercaderies per carretera, segons tipus de desplaçamentAnualEncuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.20062019
Tones transportades segons tipus de desplaçamentAnualEncuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.20062019
Tones-quilòmetre produïdes segons tipus de desplaçamentAnualEncuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.20062019
6.8.2.Transport ferroviari de mercaderies
Mercaderies transportades per ferrocarrilAnualObservatori de la Logistica - CIMALSA.19872018
Quota ferroviària total en el transport terrestre de mercaderiesAnualObservatori de la Logistica - CIMALSA.20032018
Mercaderies mogudes per Renfe a les terminals ferroviàriesAnualObservatori de la Logistica - CIMALSA.20002018
6.8.3.Transport marítim de mercaderies
Transport de mercaderies per via marítimaMensualMinisterio de Fomento.Gen-1992des-2019
Transport de contenidors per via marítimaMensualMinisterio de Fomento.Gen-1992des-2019
Transport d'automòbils per via marítimaMensualMinisterio de Fomento.Gen-1997des-2019
6.8.4.Transport aeri de mercaderies
Transport de mercaderies per via aèriaMensualMinisterio de Fomento.Gen-1990des-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona