Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.1.Global xarxa STI
6.4.1.1.Oferta
Línies de transport públic col·lectiuAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962017
Longitud de la xarxa de transport públicAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962017
Quilòmetres recorregutsAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962016
6.4.1.2.Demanda
Demanda del transport públicAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962017
6.4.1.3.Recaptació
Recaptació del sistema de transport públic col·lectiu de l'àrea de BarcelonAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona