Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.1.Dades globals STI
6.4.1.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa de transport públic col·lectiuAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962021
6.4.1.2.Demanda
Demanda del transport públic col·lectiuAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962021
6.4.1.3.Tarifació i recaptació
Recaptació del sistema de transport públic col·lectiuAnualAutoritat del Transport Metropolità.19962021
Tarifes dels títols de transport públic col·lectiu integratsAnualAutoritat del Transport Metropolità.20092022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona