Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.3.1.Oferta
Places d'aparcament per a bicicletesAnualAjuntament de Barcelona.20132019
Estacions dels serveis Bicing, Bicibox i e-BiciboxAnualBicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.20072021
Parc de bicicletes dels serveis Bicing i e-BiciboxAnualBicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.20072021
Places d'aparcament de bicicletes del servei BiciboxAnualÀrea Metropolitana de Barcelona.20132021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona