Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.6.Tramvia
6.4.6.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità20042020
Característiques bàsiques del servei del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità20042020
Característiques bàsiques de la flota del servei del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità20042020
6.4.6.2.Demanda
Demanda del servei del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità.20042020
6.4.6.3.Nivell de servei
Valoració del servei del tramviaAnualAutoritat del Transport Metropolità.20052020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona