Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.6.2.VTC
Autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor (VTC)AnualMinisterio de Fomento.19982020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona