Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.8.2.Mercaderies
Mercaderies per via aèriaMensualMinisterio de Fomento.gen-1990set-2018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona