Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.8.4.Transport aeri de mercaderies
Transport de mercaderies per via aèriaMensualMinisterio de Fomento.Gen-1990des-2021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona