Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.1.3.Fluxos
Fluxos entre corones metropolitanes segons mode de transportAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Fluxos entre corones metropolitanes segons motiu de desplaçamentAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Repartiment modal en la mobilitat intramunicipalAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Ràtio d'atracció i emissió [RAE]AnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona