Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.1.2.Fluxos
Ràtio atracció i emisióAnualEMEF20112017
Matriu origen destinació segons corones metropolitanesAnualEMEF20112017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona