Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.7.1.Viatgers
Passatgers per via marítimaMensualMinisterio de Fomento i Port de Barcelonagen-1992jun-2017
Trànsit de passatgers segons operació i navegacióAnualPort de Barcelona.19962016
Creuers i ferris línia regularAnualPort de Barcelona.19972016
6.7.2.Mercaderies
Mercaderies per via marítimaMensualMinisterio de Fomento.gen-1992jun-2017
Contenidors per via marítimaMensualMinisterio de Fomento.gen-1992jun-2017
Transport d'automòbils per via marítimaMensualMinisterio de Fomento.gen-1997jun-2017
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona