Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.2.Autobús metropolità
6.4.2.1.Oferta
Característiques bàsiques d'oferta de la xarxa d'autobús metropolitanaAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032021
Parades físiques de la xarxa d'autobusos metropolitanaAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032021
Característiques de la xarxa de carrils reservats per a l'autobúsAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
Característiques bàsiques d'oferta del servei d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032021
Característiques bàsiques de la flota del servei d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032021
Tipus de propulsió de la flota del servei d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032021
6.4.2.2.Demanda
Demanda del servei d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20032021
Demanda del servei d'autobús de gestió indirecta de l'AMB, segons títol de transportAnualÀrea Metropolitana de Barcelona.20032021
Demanda del servei d'autobús de gestió directa de l'AMB, segons títol de transportAnualTransports Metropolitans de Barcelona.20032021
6.4.2.3.Nivell de servei
Valoració dels serveis integrats d'autobús metropolitàAnualÀrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.20082021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona