Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.7.3.Matriculacions de vehicles
Matriculacions segons tipologia de vehicle, tipus de propulsió i municipi. CatalunyaMensualDirección General de Tráfico.Gen-2015des-2021
Matriculacions segons tipologia de vehicle i titularitat del vehicle. AMBMensualDirección General de Tráfico.Gen-2015jun-2021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona