Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.2.3.Parc de vehicles, cens, matriculacions, conductors
Parc de vehiclesDirección General de Tráfico20102017
Parc de vehicles. Sèrie històricaIdescat; DGT20012017
Parc de vehicles elèctricsAnualDirección General de Tráfico.20072017
Parc de ciclomotorsAnualDirección General de Tráfico.20072017
Índex de motoritzacióAnualIERMB amb dades de l'Idescat.20012017
Cens de conductorsAnualDirección General de Tráfico.20102017
Matriculacions segons província de formalització. Serie història provinciesDirección General de Tráfico.gen-1990des-2017
Matriculacions segons tipus de vehicle, tipus de combustible i província deDirección General de Tráfico.gen-2015jul-2017
Matriculacions segons tipus de vehicle, tipus de combustible i municipiDirección General de Tráfico.gen-2015jul-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona