Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.7.5.Aparcament
Places d'aparcament en superfície a BarcelonaAnualAjuntament de Barcelona.20132021
Places d'aparcament fora de calçada a BarcelonaAnualAjuntament de Barcelona.20122021
Punts de recàrrega de vehicle elèctric, GNC i GLPAnualICAEN.20172020
Lloc d'aparcament en els desplaçaments en vehicle privat en un dia laborable tipusAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona