Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.3.2.Alta velocitat
Demanda de la línia d'AVE Barcelona-MadridMensualAjuntament de Barcelona.gen-2009mai-2017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona