Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.8.2.Transport ferroviari de mercaderies
Mercaderies transportades per ferrocarrilAnualObservatori de la Logistica - CIMALSA.19872020
Quota ferroviària total en el transport terrestre de mercaderiesAnualObservatori de la Logistica - CIMALSA.20032020
Mercaderies mogudes per Renfe a les terminals ferroviàriesAnualObservatori de la Logistica - CIMALSA.20002020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona