Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.5.2.Transport per via marítima
Operacions en creuers i ferris de línia regularAnualPort de Barcelona.19972021
Trànsit de passatgers per via marítima MensualMinisterio de Fomento.Gen-1992des-2021
Trànsit de passatgers al Port de Barcelona, segons operació i tipus de servei.AnualPort de Barcelona.20032021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona